Spring til indhold
Landeprofiler

E-fakturering i Sverige

E-fakturering i Sverige

Opnå compliance i Sverige med mySupply kort fortalt

I Sverige findes Single Face to Industry (SFTI), som er styret af the Swedish Association for Local Authorities & Regions (SALAR), DIGG, the National Procurement Agency and The Legal, Financial and Administrative Services agency.

SFTI repræsenterer den svenske offentlige sektor, økonomiske aktører og IT-udbydere. SFTI har til formål at anbefale standarder for udveksling af forretningsdokumenter samt at rådgive om brugen heraf.

Sverige har i de seneste år haft et parløb med nationale standarder (Svefaktura 1.0 & 2.0) og globale standarder (Peppol BIS 3.0). SFTI har i 2020 valgt en strategi for at udfase de ældre nationale standarder til fordel for Peppol BIS 3.0, dog bliver Svefaktura 1.0 & 2.0 stadig anvendt af forretningspartnere i B2B miljøet. Dette har SFTI en forventning om vil ændre sig i takt med de ældre standarder udfases. 

Sverige benytter Peppol til at implementere European Standard on eInvoicing (EN), hvorfor de har en aktiv rolle i OpenPeppol. Myndigheden for digital forvaltning (DIGG) er Peppol Authority i Sverige, hvor virksomheder skal registrere sig for at blive en Peppol Service Provider.

Lovgivning

Lovgivningen for e-fakturering i Sverige bygger på EU-direktivet 2014/55/EU. Sverige har haft obligatorisk B2G lovgivning siden 1 december 2019. Dette betyder at alle entiteter, som ønsker handel med offentlige instanser, herunder statslige styrelser, kommuner og regioner, skal være forbundet til Peppol netværket og i stand til at sende Peppol BIS Billing 3.0.

Dette er nedfældet i den svenske E-faktura lovgivning 2018:1277, som følger de europæiske standard EN16931.

Der er i skrivende stund ikke lovgivning rettet mod B2B-området i Sverige på e-faktura, men DIGG har i samarbejde med Bolagsverket og de svenske skattemyndigheder kigget på at indføre lovgivning på B2B og G2B, som kommer i forlængelse af forslaget omkring VAT In The Digital Age (VIDA).

Hvad kan udveksles?

Elektronisk Faktura og Kreditnota: Peppol BIS 3.0, Svefaktura 1.0 & 2.0 – SFTI ESAP 6 Fulltextfaktura.

Andre elektroniske forretningsdokumenter: Ikke formaliseret andre elektroniske dokumenter

Hvordan udveksles elektroniske forretningsdokumenter?

I Sverige findes der ikke en centraliseret platform eller løsning til udveksling af elektroniske forretningsdokumenter. Dog er Peppol Netværket det foretrukne netværk, som ligeledes er anbefalet af Single Face To Industry (SFTI) som netværk til at udveksle elektroniske forretningsdokumenter mellem det offentlige og deres leverandører.  Udvekslingen sker gennem såkaldte certificerede Peppol Service Providers, som udveksler de elektroniske forretningsdokumenter på vegne af deres kunder. Kunder og leverandører med behov for at sende eller modtage til og fra Sverige skal forbinde til Peppol Netværket via en certificeret Peppol Service Provider også ofte omtalt som et Peppol Acces Point.

Tax Reporting / Tax Clearance

I 2022 bekræftede den svenske skattemyndighed, at flere projekter blev igangsat i forhold til fremtidig håndtering af momsindberetning. Diverse muligheder til e-faktura og digitale indberetningsløsninger vil blive evalueret. Der er endnu ikke kommunikeret en offentlig løsning eller tidsplan for hvornår en beslutning er på plads. Mulighederne som bliver evalueret, er Periodic Transaction Control (PTC), SAF-T, Continuous Transaction Controls (CTC). Dog nævner flere stakeholders i Sverige at brugen af Peppol CTC formentligt bliver vejen frem for at imødekomme de stadig stigende krav til VAT reporting.

Arkiveringspligt?

Sverige har en arkiveringspligt på 7 år for elektroniske faktura og kreditnota.

Relevante tiltag og initiativer i Sverige

En af de store punkter på dagsorden i Sverige bygger på Tax Clearance, som kommer i kølvandet på forslaget fra Europa Kommissionen vedrørende VAT In The Digital Age (VIDA). I februar 2023 har DIGG i samarbejde med Bolagsverket og de svenske skattemyndigheder indsendt en formel anmodning omkring at indføre obligatoriske e-fakturaer for B2B og G2B. Der er ingen tvivl om, at Sverige ser en fremtid, hvor faktura håndteres elektronisk for at bekæmpe og undgå moms svindel. Der er endnu ikke fastlagt en endegyldig model for, hvordan Sverige skal gøre dette.

Seneste nyt

Om mySupply
tirs 21. november 2023 | Om mySupply

mySupplys succesfulde deltagelse i ViDA pilotprojekt med Nordic Smart Government

mySupply har færdiggjort første del af ViDA pilotprojekt i samarbejdet Nordic Smart Government. Det har

Hvad er
tors 09. november 2023 | Hvad er...

Bogføringsloven – hvad ved vi? Og hvordan skal I forholde jer?

Den ny bogføringslov trådte i kraft 1. juli 2022, og betyder store ændringer til IT-systemer

Om mySupply
man 06. november 2023 | Om mySupply

mySupply flytter i nye lokaler

mySupply har nået en stor milepæl. Vi har skiftet lokation. mySupplys store vækst på medarbejderstablen

Lovgivning
ons 01. november 2023 | Lovgivning

mySupply er klar til eDelivery

mySupply er klar til at understøtte eDelivery, og de første kunders elektroniske forretningsdokumenter er sendt

Tilmed dig vores nyhedsbrev

Vi udsender jævnligt nyhedsbreve om tendenser og udviklinger inden for elektronisk fakturering og forretningsoptimering, produkter og løsninger samt fortællinger fra vores arbejde og seneste referencer