Spring til indhold

Valide og strukturerede produktmasterdata

Anskaf, vedligehold og del produktdata på tværs af organisationen. Det skaber en fælles kilde for produktdata, sikrer dataintegritet og muliggør effektiv datastyring. Alt sammen til fordel for både jer selv, men også kunder og leverandører.

Mestre dine produktdata

Implementering af et Product Master Data Management-system hjælper virksomheder og organisationer med at opretholde produktinformation af høj kvalitet, forbedrer driftseffektiviteten, strømliner produktlanceringer, forbedrer brugeroplevelsen og skaber vækst.

Strukturerede data

Giver organisationer mulighed for at udnytte det fulde potentiale af produktinformation med struktureret og opdateret data.

Grøn omstilling

Ved at udnytte struktureret produktdata kan der tages grønnere initiativer, som kan rapporteres og dokumenteres.

Mestre dine produktdata

Opnå markante fordele

Effektivitet

Effektivitet

Automatiser og strømliner processen med opdatering og vedligeholdelse af produktdata

Datakvalitet

Datakvalitet

Øget datakvalitet giver jer et bedre og mere pålideligt beslutningsgrundlag

Nøjagtighed

Nøjagtighed

Produktdata er konsistente og opdateret på tværs af systemer og kanaler

Cloud

Cloud

Cloudbaseret løsning, der sikrer ubegrænset potentiale, hvor og når som helst

Få det bedste fundament til succesfulde produkter

Kvalitetssikring

Frigiv ressourcer internt

Kvalitetssikring

Et Product Master Data Management-system giver mulighed for at frigive interne ressourcer gennem en struktureret tilgang til produktdata. En centraliseret platform forbedrer samarbejdet på tværs af organisationen, så medarbejdere kan samarbejde, dele oplysninger og få adgang til opdateret produktdata. Det fremmer effektiv kommunikation, som fører til hurtigere beslutninger og forbedret produktivitet. Ved at etablere en fælles kilde for produktinformation kan organisationer opnå flere fordele:

 • Automatisering af manuelle og tidskrævende opgaver såsom indtastning, opdatering og fejlrettelser.
 • Opnå en ensartet og konsistent datakvalitet ved at etablere standarder for produktinformation.
 • Reducerer fejlagtige beslutninger og unøjagtigheder, som følge af mangelfulde produktoplysninger.
 • Få indsigt og dybdegående analyser på baggrund af struktureret data.

FUNKTIONER

Maksimér dataværdien

Central vedligeholdelse

Maksimér dataværdien

Et Product Master Data Management-system giver mulighed for at samle data et sted og skabe lønsom vækst ved centralisering af produktdata. Organisationer kan udnytte data på en mere effektiv måde og opnå forbedret beslutningsprocesser, øge produktiviteten og opnå en konkurrencemæssig fordel gennem bedre udnyttelse af produktinformation. PMDM er afgørende for at optimere datastyring, som giver flere fordele:

 • En fælles kilde til produktinformation reducerer spredning af fejlinformationer på tværs af organisationen.
 • Forbedrer beslutningsprocesser på baggrund af opdateret og nøjagtig produktkvalitet.
 • Identificerer markedstendenser, forstår kundernes behov og identificerer nye forretningsmuligheder.
 • Forenkler og effektiviserer administration, som sparer tid og ressourcer.

FUNKTIONER

Skab bæredygtig vækst

Grøn omstilling

Skab bæredygtig vækst

Et Product Master Data Management-system spiller en afgørende rolle for organisationers grønne omstilling. Evnen til at skabe bæredygtig vækst sker gennem optimering af produktdata med fokus på miljømæssige og sociale hensyn. Ved at integrere grønne initiativer i processen kan organisationer styrke deres position som ansvarlige aktører og udnytte de muligheder, som opstår i overgangen til en mere bæredygtig fremtid.

 • Indsamling og strukturering af vigtige produktoplysninger såsom ressourceforbrug, CO2-udledning, social ansvarlighed og sikkerhed.
 • Træffe miljørigtige beslutninger på et validt datagrundlag, der minimerer den negative indvirkning på miljøet.
 • Reducering af footprint og bidrage til den globale agenda ved at styre og overvåge produkter på tværs af hele livscyklussen.

FUNKTIONER

Optimering af processer

Effektiv automatisering

Optimering af processer

Automatiseret indlæsning af produktdata i standardformater fra leverandører muliggør strømlinet dataimport. Disse produktdata udgør fundamentet for at forfine sammenhængende processer. Desuden kan udtræk af data til specifikke formål ligeledes automatiseres, såsom integration med eksterne systemer, forberedelse til nye tilbud eller data til støtte af bæredygtige indkøb.

 • Automatisering af udtræk af data til eksterne systemer muliggør sømløst samarbejde og informationsdeling med partnere, kunder eller andre interessenter.
 • Produktdata udgør grundlaget for at forbedre og strømline arbejdsprocesser. Ved at have pålidelige og konsistente data til rådighed kan virksomheder identificere områder til forbedring og effektivisering.
 • Automatiseret indlæsning af produktdata fra leverandører i standardformater sparer tid og ressourcer ved at fjerne behovet for manuel indtastning og konvertering af data.

FUNKTIONER

FÅ DEN RETTE VIDEN

Nysgerrig på mere?

Udfyld felterne, så du snarest muligt kan komme i kontakt med vores professionelle medarbejdere