Spring til indhold

1. Generelle forhold

Denne Service Level Agreement (SLA) indeholder detaljerede specifikationer af drift, backup, support og andre forhold for drift og vedligehold af VAX 360 systemet.

2. Driftsmiljø

Systemet er driftet i dedikeret hostingcenter hos Curanet.

Curanet er del af Zitcom gruppen.

3. Drift

Der tilstræbes en driftsmæssig oppetid og tilgængelighed på 99% af den daglige driftstid excl. planlagte servicevinduer.

3.1 Overvågning
Overvågning foregår på to niveauer:

  • et teknisk niveau, der omfatter overvågning af netværk, servere og basissoftware.
  • et applikationsniveau, der omfatter overvågning af VAX 360 applikationen og tilknyttede services.

Det tekniske niveau overvåges 24 timer i døgnet ved hjælp af overvågningsværktøjer. Hvis opsatte regler melder fejl to gange inden for 10 minutter meldes alarm, og der igangsættes de nødvendige aktioner for udbedring af fejlen.

Det applikationsmæssige niveau overvåges 24 timer i døgnet ved hjælp af overvågningsværktøjer. Afhængig af fejlens art meldes alarm, og der igangsættes de nødvendige aktioner for udbedring af fejlen jf. Kontraktens punkt 6.2 Reaktionstider.

3.2 Vedligeholdelse af driftsmiljø og programmel
Service og vedligehold vil blive udført således, at det er til minimal gene for kunden, og vil ofte kunne udføres uden nedlukning af systemet. Er der behov for nedlukning af systemet, vil dette blive gennemført på de fastlagte servicevinduer uden for normal arbejdstid.

Er der behov for nedlukning inden for normal arbejdstid, vil dette blive varslet og fremgå af vores hjemmeside.

Udskiftning af defekt hardware vil blive påbegyndt inden for 2 timer fra konstateret nedbrud.

3.3 Servicevinduer
Systemet genstartes på hverdage, mellem kl. 03:00 og 04:00. Der må forventes nogle minutters nedetid.

Der er ordinære servicevinduer for service og vedligehold, herunder opdatering af VAX 360 applikationen, på onsdage i tidsrummet fra kl. 20:00 til 22:00. Der kan forekomme nedetid.

Såfremt der herudover er behov for ekstraordinære servicevinduer, vil dette blive bekendtgjort på vores hjemmeside, og der vil tilgå den tekniske kontaktperson en e-mail herom.

3.4 Servicevinduer hos eksterne parter
Da VAX 360 er integreret med forskellige eksterne parter og infrastrukturer vil information om servicevinduer hos sådanne parter blive bekendtgjort på vores hjemmeside i det omfang, vi er bekendt hermed.

4. Backup

Der foretages daglig inkrementel backup af driftsmiljø og filsystemet samt en fuld ugentlig backup. Det tilstræbes at backup er gennemført inden kl. 08:00 på alle dage. Ved fejlet backup kan backuppen startes i dagtimerne.

Herudover foretages udvidet backup hver 15. minut af transaktionsloggen, der slettes, når ordinær backup er foretaget.

Backup gemmes i 7 dage på ekstern backup-lokation i forhold til driftsmiljøet.