Spring til indhold

Simplificer jeres elektroniske dokumenthåndtering

Kom på forkant med digitaliseringen og automatiser processerne omkring e-fakturering, dokument- og betalingshåndtering med en VAX 360 løsning. Den strømliner måden, dokumenter udveksles på, og sikrer desuden effektivisering af betalinger via bankintegration, korrekt arkivering af dokumenter, og færre fejl i fakturaer med en AI-baseret scanningsløsning.

En digital dokumenthåndteringsproces

Send og modtag elektroniske fakturaer og andre dokumenter sikkert og nemt. VAX 360 er jeres professionelle integrationsløsning til nem udveksling af dokumenter mellem organisationer og deres forretningsforbindelser. Én samlet løsning forbedrer sporbarhed, gennemsigtighed og effektivitet i dokumenthåndteringen.

Elektroniske fakturaer

Få automatiseret jeres faktureringsproces, så I kan bruge tid og ressourcer et andet sted.

Elektroniske ordrer

Automatiser jeres indkøbsproces med elektroniske ordrer og minimer risikoen for fejl og manuelle processer.

En digital dokumenthåndteringsproces

Opnå markante fordele

Global

Global

Med én platform kan I nå alle jeres forbindelser både gennem Peppol, NemHandel eller andet netværk

Kompatibel

Kompatibel

Sikrer, at jeres dokumenter lever op til alle gældende love og standarder

Integration

Integration

Integreres nemt og direkte til ethvert system

Cloud

Cloud

Cloudbaseret løsning, der sikrer fleksibilitet og effektivitet

Tag det første skridt hen i mod en
digitalisering af jeres dokumenthåndteringsproces

Value Added Exchange

Effektiviser jeres end-to-end dokumenthåndtering med én samlet løsning

Value Added Exchange
E-catalogue Management

E-catalogue Management

Med et effektivt e-katalogmanagementsystem sikrer I nøjagtige og opdaterede produktdata, som danner grundlag for en sammenhængende ordre- og fakturaproces. Det sikrer et godt kunde-leverandørforhold.

SERVICES

Order Management

Order Management

Order Management er en afgørende proces, der kræver en effektiv styring for at opnå øget effektivitet, forbedret kunde- og leverandørtilfredshed og en strømlinet drift.

SERVICES

VAX Validator

Med mySupplys VAX Validator får organisationer en løsning, der giver mulighed for at stille yderligere krav til modtagne dokumenter. mySupplys VAX Validator er en løsning der kvalitetssikrer leverandørfakturaer, inden de kommer ind i fakturaworkflow-system og økonomisystem.

Invoice Management

Invoice Management

Effektiv fakturahåndtering er afgørende for at sikre rettidig fakturering, nøjagtig fakturainformation og korrekt bogføring. Ved at have en effektiv fakturahåndteringsproces kan I forbedre likviditeten, reducere fejl og konflikter samt opbygge stærke og tillidsfulde kunderelationer.

SERVICES

VAX Validator

Med mySupplys VAX Validator får organisationer en løsning, der giver mulighed for at stille yderligere krav til modtagne dokumenter. mySupplys VAX Validator er en løsning der kvalitetssikrer leverandørfakturaer, inden de kommer ind i fakturaworkflow-system og økonomisystem.

VAX Data Capture

Med VAX Data Capture kan organisationer scanne PDF-fakturaer, så manuel indtastning minimeres. Med en scanningsløsning har organisationer mulighed for at omdanne fakturaer til den ønskede elektroniske dokumentstandard, så de kan læses direkte ind i deres økonomisystem.

Indtastningsblanket

Med mySupplys indtastningsblanket kan organisationer sende fakturaer og kreditnotaer sikkert uden et økonomisystem, der kan oprette disse elektroniske dokumenter. Organisationer indtaster fakturaoplysninger i Indtastningsblanketten og sender dem.

Document Management

Document Management

Effektiv dokumentstyring bidrager til forbedring af arbejdsprocesser, øger produktiviteten, sikrer overholdelse af regler og standarder. Med implementering af en solid dokumentstyringsproces kan I opnå bedre sporbarhed, nem dokumentadgang, mindre tidsspild og mere effektiv håndtering af information.

SERVICES

VAX Digital Post

Med VAX Digital Post får organisationer en løsning, der gør det nemt og sikkert at sende og modtage dokumenter til myndigheder, borgere og virksomheder. Med løsningen sparer organisationer tid, penge og ressourcer, hvad enten det gælder det offentliges Digital Post klient, e-Boks eller mit.dk.

Automated Accounting

Automated Accounting

Med hjælp af AI kan I få automatiseret jeres bogføring. Dette minimerer behovet for manuel håndtering og gentagende opgaver. Det frigiver tid til at fokusere på mere værdiskabende opgaver.

SERVICES

Få den rette viden

Nysgerrig på mere

Udfyld felterne, så du snarest muligt kan komme i kontakt med vores professionelle medarbejdere