Spring til indhold

Kom på forkant

Med den nye bogføringslov på trapperne skal I leve op til nye krav om digital dokumentopbevaring. Opnå datasikkerhed med et VAX Archive - digitalt og sikkert dokumentarkiv til alle jeres forretningsdokumenter. mySupplys arkivløsning kan integreres direkte til dit ERP-system. Nemmere bliver det ikke.

Effektiv dokumentopbevaring

Optimer jeres opbevaring med VAX Archive

Effektivitet og tidsbesparende

Organisationer kan nemt og hurtigt tilgå dokumenter og bilag elektronisk. Det sparer værdifuld tid, som ellers ville være brugt på manuel gennemgang af fysiske arkiver eller søgning i papirbaserede dokumenter.

Overholdelse af lovkrav

Organisationer overholder kravene i den nye bogføringslov og persondataforordningen med VAX Archive. Dokumenterne opbevares korrekt og sikkert i en digital database, så organisationer kan undgå bøder for manglende overholdelse af regler.

Effektiv dokumentopbevaring

Opnå markante fordele

Overblik

Overblik

Få samling på alle jeres fakturaer ved at opbevare dem i en sikker database

Miljø

Miljø

Reducering af behovet for fysiske papirer, som bidrager til en mere bæredygtig og miljøvenlig arbejdspraksis.

Nem søgning

Nem søgning

Med kategorisering, indeksering og søgefunktioner kan dokumenter hurtigt lokaliseres baseret på relevante nøgleord.

Datasikkerhed

Datasikkerhed

Sikring mod uautoriseret adgang og tab, som minimerer risikoen for datalækager.

Nysgerrig på mere?

Udfyld felterne, så du snarest muligt kan komme i kontakt med vores professionelle medarbejdere
Grøn omstilling

Reduktion af papirforbrug

Grøn omstilling

Ved at digitalisere dokumentopbevaringen af alle filer, reduceres behovet for store mængder fysiske dokumenter. Organisationer bidrager til at mindske miljøaftryk og bevare skovressourcer. Derfor kan VAX Archive være en del af en bæredygtig praksis og en bestræbelse på at reducere organisationers miljøpåvirkning.

FUNKTIONER

Sikkerhed frem for alt

Nem deling og samarbejde

Sikkerhed frem for alt

Organisationer har mulighed for at kategorisere medarbejdere på baggrund af, hvilke personfølsomme informationer den enkelte må tilgå. Medarbejderes adgang bliver kontrolleret ud fra den tildelte kategorisering, når den kalder op til arkivet. Dermed er der ingen medarbejdere, der har adgang til dokumenter, som de ikke burde.

FUNKTIONER

FÅ DEN RETTE VIDEN

Overholder alle gældende love

Overholder alle gældende love

Organisationer kan sikkert dele dokumenter både internt og eksternt med samarbejdspartnere og kunder. Dette forenkler samarbejde, da alle relevante parter nemt kan tilgå de nødvendige dokumenter. Versionering og sporbarhed sikrer, at der altid er en historik over dokumentrevisioner og -godkendelser.

  • Opfyld kravene i den nye bogføringslov, der pålægger organisationer at føre regnskaber digitalt og opbevare bilag elektronisk. Ved at gemme alle relevante dokumenter i VAX Archive sikres det, at organisationer har en korrekt og digital dokumentationsproces, der overholder lovens krav.
  • Sikrer at persondata håndteres i overensstemmelse med GDPR’s regler og principper. Det omfatter sikkerhed, fortrolighed, opbevaring af data i et begrænset tidsrum og muligheden for at opfylde anmodninger om rettigheder fra de registrerede personer.
  • Nogle lovgivningsmæssige krav kræver, at organisationer opbevarer visse typer dokumenter i en bestemt periode. VAX Archive muliggør nem langtidsopbevaring af dokumenter, og organisationer kan definere og overholde de nødvendige opbevaringsperioder i overensstemmelse med lovgivningen.

FUNKTIONER

Sådan kommer I nemt i gang