Hopp til innhold

Ligge i forkant

Oppnå datasikkerhet med VAX Arkiv - et digitalt og sikkert dokumentarkiv for alle dine forretningsdokumenter. mySupply's arkivløsning kan integreres direkte med ditt ERP-system. Det kan ikke vært enklere.

Effektiv Dokumentlagring

Effektivitet og Tidsbesparelser

Organisasjoner kan enkelt og raskt få tilgang til dokumenter og vedlegg elektronisk, noe som sparer verdifull tid som ellers ville blitt brukt manuelt på å gjennomgå fysiske arkiver eller søke etter papirbaserte dokumenter.

Overholdelse av Regler

Organisasjoner overholder GDPR med VAX Arkiv. Dokumenter lagres korrekt og sikkert i en digital database, og organisasjonene overholderregelverket.

Effektiv Dokumentlagring

Få Betydelige Fordeler

Oversikt

Oversikt

Samle alle fakturaene dine ved å lagre dem i en sikker database.

Miljø

Miljø

eduser behovet for fysisk papir, noe som bidrar til en mer bærekraftig og miljøvennlig arbeidspraksis.

Enkelt Søk

Enkelt Søk

Med kategorisering, indeksering og søkefunksjoner kan dokumenter raskt lokaliseres basert på relevante nøkkelord.

Datasikkerhet

Datasikkerhet

Beskyttelse mot uautorisert tilgang og tap, noe som minimerer risikoen for datalekkasjer.

Nysgjerrig på mer?

Fyll ut feltene, og vårt profesjonelle personale vil kontakte deg så snart som mulig.
Grøn omstilling

Reduktion af papirforbrug

Grøn omstilling

Ved å digitalisere lagringen av alle filer reduseres behovet for store mengder fysiske dokumenter. Organisasjoner bidrar til å redusere miljøpåvirkningen og bevare skogressursene. Derfor kan VAX Arkiv være en del av en bærekraftig praksis og en innsats for å redusere organisasjoners miljøavtrykk.

FUNKTIONER

Sikkerhet Først

Enkel Deling og Samarbeid

Sikkerhet Først

Organisasjoner har muligheten til å kategorisere ansatte basert på den sensitive informasjonen hver person har tillatelse til å få tilgang til. Tilgangen til ansatte kontrolleres basert på den tildelte kategoriseringen når de får tilgang til arkivet. Dette sikrer at ansatte ikke har tilgang til dokumenter de ikke burde ha tilgang til.

FUNKTIONER

Få Riktig Informasjon

Compliance med Alle Gjeldende Lover

Compliance med Alle Gjeldende Lover

Organisasjoner kan trygt dele dokumenter både internt og eksternt med partnere og kunder. Dette forenkler samarbeidet, da alle relevante parter enkelt kan få tilgang til nødvendige dokumenter. Versjonering og sporbarhet sørger for at det alltid er en historie med dokumentrevisjoner og godkjennelser.

  • Sikre at personopplysninger håndteres i samsvar med GDPR-regler og prinsipper. Dette inkluderer sikkerhet, konfidensialitet, oppbevaring av data i en begrenset periode og evnen til å oppfylle forespørsler om rettigheter fra registrerte personer.
  • Noen regulatoriske krav krever at organisasjoner beholder visse typer dokumenter i en bestemt periode. VAX Arkiv muliggjør enkel langtidsdokumentlagring, slik at organisasjoner kan definere og overholde de nødvendige oppbevaringsperiodene i samsvar med forskrifter.

FUNKTIONER

Det er Enkelt å Komme i Gang