Hopp til innhold

Gyldig og strukturert produkt masterdata

Anskaff, vedlikehold og del produkt masterdata på tvers av organisasjonen din. Dette skaper en felles kilde for produktdata, sikrer dataintegritet og muliggjør effektiv datahåndtering. Alle disse fordelene er ikke bare for organisasjonen din, men også for dine kunder og leverandører.

Mestre dine produktdata

Implementering av et system for produkt masterdata håndtering hjelper selskaper og organisasjoner med å opprettholde produktinformasjon i høy kvalitet, forbedrer operasjonell effektivitet, strømlinjeformer produktlanseringer, forbedrer brukeropplevelsen og fremmer vekst.

Strukturerte data

Tillater organisasjoner å dra full nytte av produktinformasjon med strukturerte og oppdaterte data.

Grønn omstilling

Ved å utnytte strukturerte produktdata kan grønne initiativer gjennomføres, rapporteres og dokumenteres.

Mestre dine produktdata

Oppnå betydelige fordeler

Effektivitet

Effektivitet

Automatiser og strømlinjeform prosessen med å oppdatere og vedlikeholde produktdata.

Datakvalitet

Datakvalitet

Økt datakvalitet gir et bedre og mer pålitelig grunnlag for beslutningstaking.

Nøyaktighet

Nøyaktighet

Produktdata er konsistent og oppdatert på tvers av systemer og kanaler.

Cloud

Cloud

Cloud-baseret løsning som sikrer ubegrenset potensial, hvor som helst og når som helst.

Bygg det beste grunnlaget for vellykkede produkter

Kvalitetssikring

Frigjør interne ressurser

Kvalitetssikring

Et system for håndtering av produkt masterdata gir mulighet for frigjøring av interne ressurser gjennom en strukturert tilnærming til produktdata. En sentralisert plattform forbedrer samarbeidet på tvers av organisasjonen, slik at ansatte kan samarbeide, dele informasjon og få tilgang til oppdatert og gyldig produktinformasjon. Dette fremmer effektiv kommunikasjon, som fører til raskere beslutninger og forbedret produktivitet. Ved å etablere en felles kilde for produktinformasjon kan organisasjoner oppnå flere fordeler:

 • Automatisering av manuelle og tidkrevende oppgaver som dataregistrering, oppdateringer og korrigeringer.
 • Oppnåelse av ensartet og konsistent datakvalitet ved å etablere standarder for produktinformasjon.
 • Reduksjon av feilaktige beslutninger og unøyaktigheter på grunn av mangelfull produktinformasjon.
 • Innsikt og grundig analyse basert på strukturerte data.

FUNKTIONER

Maksimer dataverdien

Sentral vedlikehold

Maksimer dataverdien

Et system for håndtering av produkt masterdata muliggjør datakonsolidering og legger til rette for lønnsom vekst gjennom sentraliserte produktdata. Organisasjoner kan bruke data mer effektivt, forbedre beslutningsprosesser, øke produktiviteten og oppnå en konkurransefordel ved bedre utnyttelse av produktinformasjon. PMDM er avgjørende for optimalisering av datahåndtering og gir flere fordeler:

 • En felles kilde for produktinformasjon reduserer spredning av feilinformasjon på tvers av organisasjonen.
 • Forbedrer beslutningsprosesser basert på oppdatert og nøyaktig produktkvalitet.
 • Identifiserer markedstrender, forstår kundens behov og identifiserer nye forretningsmuligheter.
 • Forenkler og strømlinjeformer administrasjon, og sparer tid og ressurser.

FUNKTIONER

Driv bærekraftig vekst

Grønn omstilling

Driv bærekraftig vekst

Et produkt masterdata system spiller en avgjørende rolle i organisasjoners grønne omstilling. Evnen til å drive bærekraftig vekst oppnås gjennom optimalisering av produktdata med fokus på miljømessige og sosiale hensyn. Ved å integrere grønne initiativer i prosessen kan organisasjoner styrke sin posisjon som ansvarlige aktører og utnytte muligheter som oppstår i overgangen til en mer bærekraftig fremtid.

 • Innhenting og strukturering av viktig produktinformasjon, som ressursforbruk, CO2-utslipp, sosialt ansvar og sikkerhet.
 • Treff miljøvennlige beslutninger basert på gyldige data som minimerer negativ miljøpåvirkning.
 • Redusere fotavtrykk og bidra til den globale dagsordenen ved å administrere og overvåke produkter gjennom hele livssyklusen.

FUNKTIONER

Prosessoptimalisering

Effektiv automatisering

Prosessoptimalisering

Automatisert lasting av produktdata i standardformater fra leverandører muliggjør strømlinjeformet dataimport. Disse standard produktdataene danner grunnlaget for forbedring av sammenkoblede prosesser. I tillegg kan også datautvinning for spesifikke formål automatiseres, som integrasjon med eksterne systemer, forberedelse for nye tilbud eller data for å støtte bærekraftig innkjøp.

 • Automatisering av datautvinning til eksterne systemer forenkler sømløst samarbeid og informasjonsdeling med partnere, kunder eller andre interessenter.
 • Produktdata danner grunnlaget for forbedring og strømlinjeforming av arbeidsprosesser. Ved å ha pålitelige og konsistente data tilgjengelig, kan bedrifter identifisere områder for forbedring og effektivitetsgevinster.
 • Automatisert lasting av produktdata fra leverandører i standardformater sparer tid og ressurser ved å eliminere behovet for manuell inntasting og datakonvertering.

FUNKTIONER

Få den rette kunnskapen

Nysgjerrig etter mer?

Fyll ut feltene slik at du kan komme i kontakt med vårt profesjonelle personale så snart som mulig.