Hopp til innhold

Driftstatus

Nåværende driftsstatus

Denne listen vil oppdateres fortløpende når vi har nye opplysninger i de respektive sakene.

Område Sist oppdatert Beskrivelse

Flere servicevinduer

Hvis det blir nødvendig å ha ekstra servicevinduer, i tillegg til de ordinære som er planlagt, vil det bli publisert her. I hastesituasjoner vil det også bli sendt en e-post til de tekniske personene som er ansvarlige for de berørte systemene.

Område Dato / tidsperiode Beskrivelse

Ordinære servicevinduer

Område Dato / tidsperiode Beskrivelse
Driftsforstyrrelser Onsdage 20:00:00 - 22:00:00

Oppgradering av VAX 360

Hver onsdag mellom kl 20:00-22:00 har vi planlagt oppgraderinger av VAX 360.