Hopp til innhold

Driftstatus

Nåværende driftsstatus

Denne listen vil oppdateres fortløpende når vi har nye opplysninger i de respektive sakene.

Område Sist oppdatert Beskrivelse
Driftsforstyrrelser 07-12-2023 14:15:00

Operational disruptions

There is currently instability in the NemHandel infrastructure due to certficates. Documents may be delayed in receiving and sending through NemHandel. We will keep you updated.

Flere servicevinduer

Hvis det blir nødvendig å ha ekstra servicevinduer, i tillegg til de ordinære som er planlagt, vil det bli publisert her. I hastesituasjoner vil det også bli sendt en e-post til de tekniske personene som er ansvarlige for de berørte systemene.

Område Dato / tidsperiode Beskrivelse

Ordinære servicevinduer

Område Dato / tidsperiode Beskrivelse