Spring til indhold
Landeprofiler

E-fakturering i Danmark

E-fakturering i Danmark

Opnå compliance i Danmark med mySupply kort fortalt

I Danmark er det Erhvervsstyrelsen, som står for infrastrukturen NemHandel og dokumentstandarden OIOUBL.

NemHandel infrastrukturen overgår i efteråret 2023 til e-Delivery. I samme periode vil der blive introduceret nye dokumentformater i OIOUBL 3.0, som indebærer: faktura, kreditnota, application respons (teknisk) og fakturasvar. Derudover introduceres et varestamdata-dokument primo 2024.

Danmark benytter ydermere Peppol netværket til at implementere European Standard on eInvoicing (EN 16931), som primært er tilsigtet cross border-handel.

Lovgivning

Den danske lovgivning om e-faktura baserer sig på Lov om offentlige betalinger m.v. og Bekendtgørelse om information i og transport af OIOUBL elektronisk regning til brug for elektronisk afregning med offentlige myndigheder.

I Danmark er der obligatorisk B2G lovgivning. Det vil sige, danske firmaer i rollen som leverandører til den offentlige sektor er underlagt krav om at afsende elektronisk faktura og kreditnota. Der accepteres ikke PDF-fakturaer i den danske offentlige sektor

Der findes endnu ingen konkret lovgivning på e-faktura indenfor B2B området i Danmark. I stedet indføres en ny bogføringslov, som vil stille krav til de danske bogføringssystemer. 

Den nye danske bogføringslov (2024-2026)

Bogføringsloven påkræver, at bogføringen fremover foregår digitalt i Danmark. Det vil sige, at danske virksomheder, som endnu ikke har et digitalt bogføringssystem, vil påkræves at benytte et digitalt bogføringssystem inden for et år.

Konkret er der følgende relevante datoer for den nye bogføringslov:

  • 1. januar 2024: Den danske erhvervsstyrelse udgiver en oversigt og godkendte og registrerede bogføringssystemer.
  • 1. juli 2024: Virksomheder med pligt til at indsende årsrapport efter årsregnskabsloven, og som bruger et digitalt standard bogføringssystem, skal bogføre digitalt.
  • 1. januar 2025: Virksomheder med pligt til at indsende årsrapport efter årsregnskabsloven, og som bruger et digitalt specialudviklet bogføringssystem, skal bogføre digitalt.
  • 2026: Personligt ejede virksomheder, hvor den erhvervsmæssige nettoomsætning i hvert af de to seneste indkomstår (2024 og 2025) var mere end 300.000 kr., skal bogføre digitalt.

Ud fra et perspektiv om e-fakturering er det specielt interessant at standard bogføringssystemer pålægges krav om indbygget funktionalitet til at kunne håndtere elektroniske forretningsdokumenter i forskellige dokumentudvekslingsnetværk. Konkret betyder det, at et standard bogføringssystemer skal kunne:

  • Sende elektroniske fakturaer, kreditnota og ApplicationResponse (Teknisk kvitteringssvar) i OIOUBL- og Peppol formater via eDelivery NemHandel og Peppol-netværket.
  • Modtage elektroniske faktura, kreditnota og ApplicationResponse (Teknisk kvitteringssvar) I OIOUBL og Peppol formater via eDelivery NemHandel og Peppol-netværket.

Kravet om e-faktura i de danske bogføringssystemer vil forøge brugen af e-faktura i Danmark, da det vil blive en standard mulighed som faktureringsmetode for de danske virksomheder. Det spændende spørgsmål er så, om og hvornår man kunne forvente en lovgivning på obligatorisk e-faktura imellem de danske virksomheder.

Hvad kan udveksles?

Elektronisk faktura og kreditnota: Til cross border (fra DK til udlandet) benyttes Peppol BIS Billing 3.0, som er Peppols standardformat for faktura og kreditnota. Domestiske danske transaktioner udveksles via Dansk NemHandel, hvor OIOUBL-standarden er dominerende. Dog kan Peppol-netværket også benyttes til dette.

Andre elektroniske forretningsdokumenter i Dansk NemHandel: OIOUBL Rykker, OIOUBL UtlitySpecification (håndtering af forsyningssektor dokumenter), OIOUBL Order, OIOUBL OrderResponse (Simple og Advanced), OIOUBL Kataloger.

Hvordan udveksles elektroniske forretningsdokumenter?

NemHandel Netværket: I Danmark udveksles elektroniske forretningsdokumenter i dag via NemHandel-netværket. Her udveksler danske operatører (Service Providers) godkendte elektroniske forretningsdokumenter via den tekniske udvekslingsprotokol kaldet RASP. NemHandel-netværket opgraderes p.t. til et eDelivery-netværk og vil i langt højere grad ligne den udvekslingsmodel, vi kender fra Peppol-netværket, som er bygget på AS4-protokollen, SMP og SML.

Peppol Netværket: Parallelt med NemHandel-netværket understøtter man i Danmark også Peppol-netværket. Samtlige danske offentlige organisationer er registreret til modtagelse af e-faktura og kreditnota via Peppol-netværket.

Tax Reporting / Tax Clearance

Der er krav om rapportering via SAF-T-formatet, som indeholder data om virksomhedens bogholderi og produceres ofte direkte fra økonomisystemet.

Der er endnu ikke bestemt en CTC-clearancemodel i Danmark til opfyldelse af ViDA-direktivet, som foreskriver obligatorisk real time rapportering af moms til den danske skattestyrelse. I Danmark afsøger man modellerne for VAT-clearance og indtænker denne i den overordnede e-fakturaarkitektur, som bygger på Peppol og NemHandel.

Arkiveringspligt?

5 års elektronisk arkiveringspligt for elektroniske fakturaer og kreditnota.

Seneste nyt

Hvad er
ons 22. maj 2024 | Hvad er...

Peppol Logistic

Peppol står nu i spidsen for at revolutionere logistikbranchen ved at introducere deres nye domæne,

Landeprofiler
ons 08. maj 2024 | Landeprofiler

E-fakturering i Polen

Opdatering d. 8. maj 2024 Kort forinden den oprindelige deadline (juli 2024) for obligatorisk e-fakturering

Lovgivning
ons 17. april 2024 | Lovgivning

Nordisk ViDA pilot fase 2

Vi er stolte over at være blevet udvalgt til at deltage i den næste fase

Landeprofiler
tors 04. april 2024 | Landeprofiler

E-fakturering i Tyskland

Opnå compliance i Tyskland med mySupply kort fortalt Tyskland er kommet sent i gang med

Tilmed dig vores nyhedsbrev

Vi udsender jævnligt nyhedsbreve om tendenser og udviklinger inden for elektronisk fakturering og forretningsoptimering, produkter og løsninger samt fortællinger fra vores arbejde og seneste referencer