Ring mig op
Peter Løths Vej 2 - DK-9440 Aabybro
Peter Løths Vej 2 - DK-9440 Aabybro
Forside Service Level Agreement (SLA)

Service Level Agreement (SLA)

Service Level Agreement (SLA)

1. Generelle forhold

Denne Service Level Agreement (SLA) indeholder detaljerede specifikationer af drift, backup, support og andre forhold for drift og vedligehold af VAX 360 systemet.

2. Driftsmiljø

Systemet er driftet i dedikeret hostingcenter hos Curanet.

Curanet er del af Zitcom gruppen.

3. Drift

Der tilstræbes en driftsmæssig oppetid og tilgængelighed på 99% af den daglige driftstid excl. planlagte servicevinduer.

3.1 Overvågning
Overvågning foregår på to niveauer:
 

  • et teknisk niveau, der omfatter overvågning af netværk, servere og basissoftware.
  • et applikationsniveau, der omfatter overvågning af VAX 360 applikationen og tilknyttede services.

Det tekniske niveau overvåges 24 timer i døgnet ved hjælp af overvågningsværktøjer. Hvis opsatte regler melder fejl to gange indenfor 10 minutter meldes alarm, og der igangsættes de nødvendige aktioner for udbedring af fejlen.

Det applikationsmæssige niveau overvåges 24 timer i døgnet ved hjælp af overvågningsværktøjer. Afhængig af fejlens art meldes alarm, og der igangsættes de nødvendige aktioner for udbedring af fejlen jf. Kontraktens punkt 6.2 Reaktionstider.

3.2 Vedligeholdelse af driftsmiljø og programmel
Service og vedligehold vil blive udført således, at det er til minimal gene for kunden, og vil ofte kunne udføres uden nedlukning af systemet. Er der behov for nedlukning af systemet, vil dette blive gennemført på de fastlagte servicevinduer udenfor normal arbejdstid.

Er der behov for nedlukning indenfor normal arbejdstid, vil dette blive varslet og fremgår af vores hjemmeside.

Udskiftning af defekt hardware vil blive påbegyndt indenfor 2 timer fra konstateret nedbrud.

3.3 Servicevindue
Systemet stoppes og genstartes hver dag kl. 03:00, og nedetiden er få minutter.

Ordinært servicevindue for service og vedligehold herunder opdatering af VAX 360 applikationen udføres hver anden onsdag (i ulige uger) i tidsrummet fra kl. 20:00 til 22:00.

Der kan herudover varsles yderligere servicevinduer på onsdage i lige uger i tidsrummet fra kl. 20:00 til 22:00. Såfremt der er behov for brug af disse servicevinduer, vil dette blive bekendtgjort med 5 dages varsel enten på vores hjemmeside eller via e-mail til den tekniske kontaktperson, som angivet i kontrakten.

Såfremt der herudover er behov for ekstraordinære servicevinduer, vil dette blive bekendtgjort på vores hjemmeside, og der vil tilgå den tekniske kontaktperson en e-mail herom.

4. Backup

Der foretages daglig inkrementel backup af driftsmiljø og filsystemet samt en fuld ugentlig backup. Det tilstræbes at backup er gennemført inden kl. 08:00 på alle dage. Ved fejlet backup kan backuppen startes i dagtimerne.

Herudover foretages udvidet backup hver 15. minut af transaktionsloggen, der slettes når ordinær backup er foretaget.

Backup gemmes i 14 dage på ekstern backup-lokation i forhold til driftsmiljøet.

Der tages ikke backup af filer placeret i filfoldere.

Jeg vil gerne ringes op

Ja, tak. Jeg vil gerne ringes op af en medarbejder fra mySupply. Udfyld felterne og du vil blive ringet op snarest af en af vores dygtige medarbejdere.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Vi udsender jævnligt nyhedsbreve om tendenser og udviklinger inden for elektronisk fakturering og forretningsoptimering, produkter og løsninger samt fortællinger fra vores arbejde og seneste referencer.

Udfyld formularen for at tilmelde dig vores nyhedsbrev.