VAX 360 Digital Post

Med VAX 360 Digital Post får I en løsning, der gør det nemt og sikkert at sende og modtage dokumenter til myndigheder, borgere og virksomheder. Med løsningen kan I spare tid, penge og ressourcer.

Fra 30. november 2021 introduceres en ny løsning til håndteringen af den offentlige digitale post i Danmark – kaldet Næste Generation Digital Post eller forkortet NgDP. Løsningen erstatter e-Boks, som indtil nu har været anvendt i det offentlige Danmarks kommunikation med borgere og virksomheder. mySupply har haft en betydelig rolle i denne udvikling, og dermed er I sikret en bred og dyb ekspertise, når I samarbejder med os.

Erstat almindelig post

Digital Post er Danmarks digitale postsystem mellem myndigheder og virksomheder eller borgere. Digital Post overgår fra e-Boks til en helt ny løsning, der er baseret på en mere åben platform, og som samtidig bliver tilgængelig for andre aktører end e-Boks og deres ejere. Det betyder, at der overordnet vil være to løsninger til digitale meddelelser; e-Boks for meddelelser til og fra private virksomheder og Næste Generation Digital Post (NgDP) for meddelelser til og fra offentlige virksomheder, herunder om der sendes dokumenter (Afsendersystem) og om der modtages dokumenter (Modtagersystem). mySupplys VAX 360 er løsningen for nem og sikker afsendelse og modtagelse af dokumenter for alle tre integrationsformer.

Fra 30. november 2021 bliver Næste Generation Digital Post obligatorisk for offentlige myndigheder. Dermed skal disse være i stand til at modtage NgDP-meddelelser, og private virksomheder skal være i stand til at modtage disse.

Næste Generation Digital Post overblik

Læs mere om VAX 360 Læs mere om NgDP

Digital Post Afsendersystem

Jer som offentlig myndighed

Et Digital Post Afsendersystem er integrationen mellem de offentlige myndigheders systemer og Digital Post. Alle offentlige myndigheder skal have tilkoblet et afsendersystem, som sørger for at sende den digital post ind i NgDP-løsningen. I Afsendersystemet videresendes, og eventuel dannes, posten med meddelelsesformatet (MeMo), der skal sendes til Digital Post.

Når Digital Post (NgDP) lanceres 30. november 2021, skal myndighederne pege hen på den nye digitale løsning, hvilket betyder, at meddelelserne gerne skal sendes i MeMo-formatet. Dog er der indtil 30. november 2023 en overgangsperiode, hvor myndighederne kan sende posten i det nuværende DP1- og DP2-format, som automatisk bliver konverteret til MeMo af løsningen. Herefter skal Afsendersystemet være omlagt til det nye meddelelsesformat.

Kommuner og kommunal ejede selskaber har mulighed for at have et Afsendersystem, som kan sende digital post via Den Kommunale Serviceplatform.

VAX 360 Afsendersystem

Med VAX 360 Digital Post får I en løsning, som integrerer jeres virksomheds Afsendersystem med Digital Post. Dette gælder både jer, som selv danner det nye meddelelsesformat, og jer, som har behov for hjælp. Løsningen verificerer det meddelelsesformat (MeMo), som skal senedes til Digital Post. VAX 360 Digital Post understøtter alle former for afsendersystemer.

I VAX 360 Digital Post Afsendersystem-løsningen kan det tjekkes, om en modtager er fritaget for modtagelse af digital post. I dette tilfælde kan der integreres til en printoperatør-aftale, således den digitale meddelelse kan sendes som almindeligt brev i stedet for digitalt.

Digital Post Modtagersystem

Jer som offentlig myndighed

Et Digital Post Modtagersystem er integrationen mellem Digital Post og de offentlige myndigheders systemer. Alle myndigheder skal som minimum have et Modtagersystem tilkoblet, men kan have flere. Det anbefales, at I maksimalt har fem Modtagersystemer integreret, herunder fire systemer, der modtages af jer som myndighed, og et system, som modtages af jer som virksomhed.

Offentlige myndigheder er selv ansvarlige for at hente og distribuere egen post. Det giver en betingelse for, at de både har et Modtagersystem, som de kan hente, distribuere samt håndtere den digitale post. For mange virksomheder vil muligheden for at internt at hente og distribuere egen post være en fordel.

Kommuner og kommunal ejede selskaber har mulighed for at etablere et Modtagersystem for at modtage digital post via Den Kommunale Serviceplatform.

VAX 360 Modtagersystem

Med VAX 360 Digital Post får I en løsning, som kan modtage digitale meddelelser fra NgDP og som kan integreres jeres virksomheds øvrige systemer f.eks. via e-mail. VAX 360 understøtter alle situationer.

Jer som privat virksomhed

Private virksomheder kan på lige fod med offentlige virksomheder have et Modtagersystem. Etableres et sådant system vil Digital Post blive leveret til Modtagersystemet og dermed integreres med virksomhedens øvrige systemer.

Den eksisterende løsning hos e-Boks, hvor digital post kunne videresendes til firmaets e-mail, findes ikke i NgDP. Virksomheder, der har haft en sådan løsning vil kunne benytte et Modtagersystem for at etablere en tilsvarende løsning.

Er I en privat virksomhed?

Som privat virksomhed kan e-Boks-løsningen benyttes. Med VAX 360 kan I sende dokumenter fortroligt og nemt. E-Boks er en fleksibel platform til daglig håndtering af hele jeres virksomheds digitale dokumenter.

Læs mere om e-Boks

Udnyt det digitale potentiale

Tallene viser, at flere og flere forsendelser sendes digitalt. Der findes således et stort potentiale for at øge andelen af forsendelser, hvor der kan spares penge, samtidig med at arbejdsgangene kan optimeres.

mySupply hjælper med at identificere de områder i jeres forretning, hvor indsatsen omkring postforsendelser og Digital Post med fordel kan øges og optimeres. Vores konsulenter har en betydelig rolle i udviklingen, og derfor er I sikret en partner med stor viden. Kontakt os i dag og hør mere om, hvad vi kan tilbyde netop din virksomhed.

Kontakt os

Jeg vil gerne ringes op

Ja tak, jeg vil gerne ringes op af en medarbejder fra mySupply. Udfyld felterne, og du vil blive ringet op snarest af en af vores dygtige medarbejdere.

    mySupply

    Tilmeld dig vores nyhedsbrev

    Vi udsender jævnligt nyhedsbreve om tendenser og udviklinger inden for elektronisk fakturering og forretningsoptimering, produkter og løsninger samt fortællinger fra vores arbejde og seneste referencer.

    Udfyld formularen for at tilmelde dig vores nyhedsbrev.