Elektronisk handel og integration

mySupply er en af landets førende konsulentvirksomheder af løsninger til elektronisk handel og systemintegrationer. Når det drejer sig om produkter og ydelser inden for e-handel i offentligt eller privat regi, integrationsopgaver, SAP e-Commerce eller udveksling af elektroniske forretningsdokumenter i OIOUBL, XML, PEPPOL, EDI eller andre formater i både ind- og udland, kan du altid rådføre dig hos os.

Hvem er vi?

mySupply er beliggende i Aabybro ved Aalborg, og beskæftiger i dag cirka 20 dygtige og kvalificerede medarbejdere.

Virksomheden er stiftet af Flemming Beltoft og har eksisteret siden 2000. I 2006, 2007, 2008 og 2013 er mySupply kåret som Gazelle-virksomhed af Børsen, og i 2009 blev vi tildelt Erhvervsprisen for Jammerbugt Kommune, ligesom vi var nomineret til kåringen af Entrepreneur of The Year 2012.

Udvikling af standarder

mySupply har deltaget i udviklingen af den elektroniske faktura og vores konsulenter anvendes som rådgivere for offentlige myndigheder i forbindelse med udviklingen af OIOUBL- og NemHandel-standarder. Vi varetager tillige den landsdækkende support og vedligehold af hele NemHandel-infrastrukturen for Digitaliseringsstyrelsen. Udover at medvirke til udvikling af det danske NemHandel-koncept, deltager mySupply i etableringen af standarder for den elektroniske handel i Norden (NES) og EU (OpenPEPPOL).

Cyber Essentials

Vi har fået tildelt Cyber Essentials-certificeringen, som er en del af den engelske regerings nationale cybersikkerhedsstrategi. Dette er vores blåstempel på, at vi overholder kravene for IT-sikkerhed.

Idé, mission og værdier

Idégrundlag

mySupply ønsker til alle tider at være den bedste konsulentvirksomhed i Danmark, når det angår design, implementering, drift og vedligeholdelse af løsninger til e-handel. Idégrundlaget tager udgangspunkt i tre målsætninger:

  • ‘my’ indikerer, at der altid søges en høj grad af personalisering og individualisering af vores ydelser.
  • ‘supply’ er et udtryk for, at vi ønsker at være bindeled mellem kunde og leverandør i udveksling af informationer i forbindelse med e-business og Product Information Management.
  • ‘.dk’ illustrerer, at vi arbejder med løsninger baseret på brug af nyeste teknologi på internettet.

Mission

mySupplys mission er at integrere virksomheder på en værdiskabende måde. Vi ønsker således at skabe gensidig udbytte for de virksomheder, der samhandler elektronisk, så begge parter skaber værdi via automatiserede forretningsgange og en lettere hverdag.

Værdi

mySupply lægger stor vægt på kvalitet i vores arbejde, og vi ønsker at have stor troværdighed og et godt renommé omkring vores ydelser. Vi stræber efter langvarige og stabile relationer til vores kunder og en bred samarbejdsflade med førende partnere inden for vores forretningsområder.

Vores løsninger og ydelser er baseret på et højt videnindhold, og vi lægger vægt på, at vores viden til stadighed er på et højt niveau. Vores dygtige og kompetente medarbejdere tilpasser således vores standardløsninger til størst mulig anvendelse for den enkelte kunde.

Kreditværdighed

mySupply er blandt de få kreditværdige virksomheder, der har fået diplom på vores årelange AAA-rating. Diplomet illustrerer, at vi har en særdeles god evne til at imødekomme aktuelle betalingsforpligtelser.

Vi er en kreditværdig virksomhed baseret på Bisnodes kreditvurderingssystem. Vurderingen er foretaget ud fra en mængde forskellige beslutningsregler. Oplysningerne bliver opdateret dagligt via Bisnodes database. Kreditvurderingen af virksomheden er således altid aktuel.

Referencer