Crown Commercial Service (CCS)

Udveksling af ordrer og fakturaer med den britiske offentlige sektor baseret på PEPPOL-standarden? Vi kan hjælpe dig med at generere store besparelser på elektronisk fakturering, så du hurtigere kan operere papirløst.

mySupply er leverandør til Crown Commercial Service

Crown Commercial Service (CCS) forenede regeringens centrale kommercielle kapacitet i én enkelt organisation, som sammenlagde Tjenesten for Offentlige Indkøb (the Government Procurement Service) med andre team fra Kabinetskontoret og centraladministrationen. CCS er et forvaltningsorgan under Kabinetskontoret og fungerer som offentligt erhvervsorienteret organ under Lov om offentlige erhvervsorienterede organer af 1973 (Government Trading Funds Act). Dets kompetenceområde er at arbejde sammen med både ministerier og organisationer på tværs af hele den offentlige sektor for at sikre, at der uddrages maksimal værdi af enhver kommerciel relation, samt at kvaliteten af tjenesteleveringen forbedres. Det er CCS’ mål at blive det foretrukne sted for kommercielle serviceydelser og indkøbstjenester på ekspertniveau. Med både tjenestelevering og rådgivningskapacitet inkluderer tjenesterne kontraktstyring og styring af leverandørpræstationer for at sikre, at regeringsorganerne handler som en ægte, enkelt kunde, hvilket giver individuelle organisationer friheden til at fokusere deres indkøbsekspertise på det, som er unikt for dem.

mySupply er leverandør til CCS, da vi er en del af Rammeaftalen for PEPPOL Access Point-leverandører. Alle organer indenfor den nationale sundhedstjeneste, NHS, og den britiske offentlige sektor generelt vil have adgang til Rammeaftalen.

Læs mere om PEPPOL Rammeaftalen ved Crown Commercial Service

Hvad er PEPPOL?

Pan-European Public Procurement Online (PEPPOL) henviser til et sæt af specifikationer og en styringsmodel, som fokuserer på kritiske e-indkøbskomponenter for at løse problemstillinger vedrørende interoperabilitet i Europa.

Et Access Point er en software-tjeneste, som giver virksomheder mulighed for at sende eller modtage fakturaer, kreditnotaer og ordrer via PEPPOL. mySupply er godkendt og certificeret udbyder af et Access Point, hvilket gør det muligt for dig at sende og modtage elektroniske dokumenter fra udenlandske samhandelsparter.

mySupply er godkendt udbyder af et PEPPOL Access Point

PEPPOL standarder

PEPPOL-standarderne bruges til elektroniske ordrer og fakturaer og udveksles gennem PEPPOL Access Points.

Adskillige regeringer i Europa har allerede indført PEPPOL som standarden for e-indkøb.

Stor erfaring med PEPPOL

Da vi er certificeret leverandør til PEPPOL Access Point, vil mySupply sikre, at du tidligt er i stand til at udnytte fordelene og udveksle fakturaer uden manuel håndtering. mySupply er førende leverandør af e-handel i den offentlige og den private sektor, og vi håndterer support og vedligeholdelse for hele infrastrukturen for den danske Digitaliseringsstyrelse. Vi er dybt involveret i udviklingen af OIOUBL-fakturaen samt af standarderne for elektronisk handel i Skandinavien (NES) og i EU (PEPPOL).

I Danmark har vi mange års erfaring med at hjælpe sundhedssektoren og hele den offentlige sektor med at udveksle PEPPOL-ordrer og -fakturaer.

 

Kontakt mySupply for at komme i gang med PEPPOL

 

Cyber Essentials

Vi har fået tildelt Cyber Essentials-certificeringen, som er en del af den engelske regerings nationale cybersikkerhedsstrategi. Dette er vores blåstempel på, at vi overholder kravene for IT-sikkerhed.

Case

Air Liquide Denmark A/S

Air Liquide bruger mySupply VAX 360 for at dække alle dokumentkonverteringer og integration til NemHandel- og PEPPOL-infrastrukturen, VAN-operatører og for leveringer direkte til individuelle kunder i PDF-format via e-mail. PDF bruges til kunder, som ikke er i stand til at modtage elektroniske fakturaer. Fakturaer, som ikke kan sendes elektronisk eller som PDF, fordeles til kunder som almindelig post af en printoperatør. Air Liquide udveksler cirka 200.000 dokumenter om året. Læs hele casen om Air Liquide…

case

Region Syddanmark

Region Syddanmark er én af fem regioner i Danmark. Et af regionens hovedansvarsområder er hospitaler og sundhedspleje. Kontrakten omfatter fuld projektimplementering og den løbende udveksling af dokumenter ved brug af den danske NemHandel-infrastruktur for danske kunder og leverandører og PEPPOL-infrastrukturen for udenlandske leverandører. NemHandel- og PEPPOL-infrastrukturerne og de anvendte dokumenter er ens, fordi de begge er baseret på UBL-standarden. Løsningen dækker alle indkommende fakturaer, kreditnotaer og forsyningsspecifikationer og alle udgående ordrer, ordrebekræftelser, fakturaer og kreditnotaer. Løsningen udveksler cirka 1,3 millioner dokumenter om året og er integreret med regnskabssystemet, logistik- og sundhedsplejesystemer. Den første udrulning fandt sted i 2005, da den danske stat introducerede OIOXML-fakturaen, og blev opgraderet i 2011, da staten skiftede til OIOUBL og NemHandel-infrastrukturen. I 2015 blev systemet forbundet til PEPPOL-infrastrukturen. Læs hele casen…

Case

BIOTRONIK

Biotronik bruger mySupply VAX 360 til at dække alle dokumentkonverteringer og integration til NemHandel- og PEPPOL-infrastrukturen samt forskellige VAN-operatører. I første fase bruges den til at modtage ordrer og sende fakturaer til danske kunder, primært hospitaler, ved brug af OIOUBL-standarden og NemHandel-infrastrukturen. I anden fase anvendes løsningen til udveksling med norske kunder i EHF-formatet ved brug af PEPPOL-infrastrukturen. I tredje fase udveksler vi med svenske og finske kunder i SveFaktura/SveOrder og TEAPPSXML-format ved brug af forskellige VAN-operatører og PEPPOL-infrastrukturen. Læs hele casen…

Referencer