Integrer dine systemer til e-Boks og erstat e-mailen

Har din HR-afdeling oplevet at få vigtige mails med fortrolige oplysninger retur med fejlmelding, fordi medarbejderne ikke lige har oplyst ændring af deres e-mailadresse? Det er et omfattende og ressourcekrævende job for HR-afdelingen løbende at ajourføre de ansattes e-mailadresser. Erstat e-mailens indbakke med mySupplys integration til e-Boks, sat op til jeres systemer.
HR-afdelingen har CPR-numrene i personalefilerne, og så transporterer du samtidig de personhenførbare data i et lukket og sikkert system.

Målrettet og ressourcebesparende kommunikation med kvittering

En bonus ved brug af e-Boks som HR-afdelingens kommunikationskanal er, at du kan bede om at få en kvittering retur, hvis dokumentet er af ansættelsesmæssig karakter. Du kan fx fremsende en fortrolighedserklæring til e-Boks og angive i dokumentet, at det skal signeres.

Hvis det ikke signeres, kan systemet sættes op til, at du får besked tilbage, så du kan sende en reminder. Når dokumentet bliver signeret, får du en kvittering retur. Dokumentflowet er i orden, så HR-afdelingen kan frigøre ressourcer til andre gøremål.

Kontakt os nu

Minimer risikoen for fejl med et automatiseret og sikkert system

Sikkerheden kan glippe i manuelle processer, hvis en HR-medarbejder bliver afbrudt midt i en scanning af papirdokumenter. Måske har I oplevet, at fortrolige dokumenter kom til at ligge og flyde ved printeren?

Send jeres virksomheds post og dokumentudveksling via e-Boks, fordi

  • al jeres vigtige post samles ét sted i et lukket system
  • krav om høj sikkerhed og fortrolighed overholdes
  • retten til at blive glemt kan overholdes, fx hvis en person har søgt en stilling og får afslag
  • ingen risiko for at efterlade fortrolige papirdokumenter offentligt tilgængeligt
  • systemet giver automatisk besked om ulæste dokumenter efter en periode
  • du kan bede om kvitteringer

mySupplys fagsystem til integration med e-Boks er en ressourcebesparende og fremtidssikret løsning for virksomheden.

Kontakt os nu

Vil du høre mere om, hvordan HR med fordel kan erstatte e-mailens funktion og opnå sikkerhed omkring dokumentudveksling med mySupplys tilslutning til e-Boks?

Frigør ressourcer Hvilke dokumenter er relevante Kontakt os nu

Referencer