e-Boks til virksomhedens breve og dokumentudveksling

Opnå administrative og økonomiske fortrin ved at sende HR-relaterede breve, vigtige meddelelser og dokumenter gennem e-Boks. Digitaliser virksomhedens dokumenter og post og send sikkert til ansatte, kunder og andre samarbejdspartnere ved hjælp af mySupplys løsning. Vi kundetilpasser og sætter individuelle løsninger op efter din virksomheds særlige behov.

Det naturlige omdrejningspunkt

Lad e-Boks blive det naturlige omdrejningspunkt for distribution og håndtering af dokumenter i HR-afdelingen. Med vores integrationsløsning bliver e-Boks en fleksibel platform til daglig, nem håndtering af digitale dokumenter.

Fordele ved at bruge e-Boks som sikkert postsystem

 • Udveksling af fortrolige og personfølsomme dokumenter sker i et 100% sikret system
 • Færre omkostninger til print, papir og porto
 • Færre manuelle processer
 • Dokumentet kommer sikkert og rettidigt til modtageren
 • Nemmere for kunderne at underskrive fx kontrakter
 • Bedre service overfor medarbejdere og kunder
 • Skåner miljøet ved ressourceminimering
 • Bedre mulighed for at overholde EU’s persondataforordning pr. maj 2018 med hensyn til sikker håndtering af personhenførbare data
Kontakt os nu Klik her for at læse mere

mySupplys VAX 360 – e-Boks integration giver dig

 • Integration mellem e-Boks og dine systemer
 • Ensartede forretningsgange i HR-funktioner og -processer
 • Automatiserede og effektiviserede arbejdsgange
 • Overblik over dine dokumenter, forsendelser og modtagelser
 • Automatisk arkivering af dokumenter
 • Nem søgning efter dokumenter
 • Adviseringer til og fra e-Boks (konverterer, validerer, sender og modtager dine dokumenter i et lukket og sikkert system)
Kontakt os nu Læs mere

Med mySupply som leverandør af integration til e-Boks får du

 • mySupply som totalleverandør af både e-Boks og integrationsløsning
 • Faste licenspriser på integrationsløsningen VAX 360
 • Fremtidssikret din virksomheds digitale kommunikation
 • Afregning af e-Boks adgang efter antal dokumenter
 • Ingen vedligeholdelse, vi opdaterer og holder løsningen ved lige
 • Professionel og hurtig support
Klik her for at kontakte mySupply

Referencer