Dokumentstandarder

​Søger du en helt unik kompetence og viden inden for design og brugen af de elektroniske dokumenter, og vil du samtidig have en samarbejdspartner, der har stor forståelse for processer, formater, love og regler i de forskellige lande, så bør du kontakte mySupply.
Vi har allerede hjulpet mange kunder med at løse problemstillinger og udfordringer med dokumentformater og elektronisk fakturering.

OIOXML (DK)

​OIOXML er det oprindelige format for elektronisk faktura, og har specificeret standarder for faktura og kreditnota. OIOXML blev i 2011 erstattet af OIOUBL i forhold til den offentlige sektor, men kan dog stadig benyttes mellem private virksomheder. For virksomheder, der har behov for at anvende både OIOXML og OIOUBL har mySupply udarbejdet en konverteringsfunktion mellem de to formater. ​

OIOUBL (DK)

​OIOUBL er afløseren for OIOXML og det format, du skal bruge, når du handler med det offentlige. OIOUBL er en dansk tilpasning af den internationale e-handelsstandard UBL 2.0, og dokumenterne kan derfor anvendes på tværs af landegrænser. OIOUBL-formatet indeholder flere forskellige dokumenter, der understøtter hele den elektroniske samhandel, herunder katalogdokumenter, ordrer og rykkere. Det er derfor i langt videre omfang muligt at designe sammenhængende forretningsprocesser til fordel for både kunder og leverandører. Fordelen ved OIOUBL er at automatisere indkøbsflowet, så de elektroniske dokumenter kan valideres og matches automatisk og dermed reducere ressourcerne. OIOUBL 2.02 er den gældende version af standarden. Her kan du læse meget mere om OIOUBL. ​

PEPPOL BIS (EU)

PEPPOL er kort sagt NemHandel på europæisk plan, og den dokumentstandard, der anvendes i PEPPOL-regi er PEPPOL BIS (Business Interoperability Specifications). PEPPOL BIS sikrer en standardisering af elektroniske dokumenter, der udveksles via Access Points mellem kunder og leverandører i hele Europa. Vores løsninger understøtter dokumentstandarden PEPPOL BIS. Læs mere om PEPPOL. ​

SveFaktura (SE)

​SveFaktura er den svenske dokumentstandard for udveksling af elektroniske dokumenter. Ligesom den danske OIOUBL-standard, er den svenske SveFaktura en tilpasning af den internationale e-handelsstandard UBL. SFTI (Single Face To Industry) – den svenske sammenslutning af myndigheder, der samarbejder om at fremme elektronisk handel i Sverige, anbefaler brugen af SveFaktura til alle brancher. mySupplys løsninger for elektronisk fakturering understøtter dokumentstandarden SveFaktura. Læs mere om SveFaktura.

EHF (NO) ​

Den elektroniske dokumentstandard for udveksling af dokumenter i Norge, hedder EHF (Elektronisk Handelsformat). EHF er en norsk tilpasning af det fælleseuropæiske fakturaformat. Norske offentlige myndigheder og private virksomheder benytter EHF til udveksling af elektroniske dokumenter. Vi har allerede implementeret flere løsninger med elektronisk fakturering i Norge, og vi hjælper også gerne dig i gang. Her kan du læse mere om den norske EHF-standard.

E-RECHNUNG (AT) ​

Den østrigske dokumentstandard er E-RECHNUNG, og ligesom i Danmark er det obligatorisk at fakturere offentlige institutioner i Østrig elektronisk. Vores løsninger understøtter dokumentstandarden E-RECHNUNG. Læs mere om E-RECHNUNG. ​

TEAPPSXML og Finvoice (FI) ​

TEAPPS XML og Finvoice udgør dokumentstandarderne for udveksling af elektroniske dokumenter i Finland. TEAPPS XML tager udgangspunkt i VANS-tankegangen, hvor man afleverer sine dokumenter til en udbyder, der distribuerer dokumenterne til de rette modtagere. Finvoice er en offentlig tilgængelig faktureringsstandard udgivet af de finske banker. Vi har allerede hjulpet flere kunder i gang med elektronisk fakturering til Finland, og vi vil også gerne løse dine problemstillinger og udfordringer. Ønsker du at vide mere om de finske dokumentstandarder, kan du læse mere her. ​

EDIfact (Intl)

​EDIFACT (Electronic Data Interchange for Administration Commerce and Transport) er en international standard, der er udviklet af FN til udveksling af data. Vores løsninger understøtter EDIFACT.

Systemspecifikke  dokumentstandarder

Ud over ovenstående standarddokumenter understøtter vi også en lang række systempecifikke dokumentstandarder som f.eks. SAP IDOC INVOIC01, INOVIC02 og ORDERS05 samt finanspostering, kreditorpostering, kreditkort, salgsordre, varekort m.v til Microsoft Dynamics AX2012 og mange flere. Herudover er der support for flere dokumenttyper f.eks. xml, pdf, tiff, jpg, MS Excel og CSV.

Referencer