Opdateringer til e-faktura format

13. september 2018, kl. 11:10

Ny schematron

Opdaterede schematroner til e-faktura formatet OIOUBL udkommer d. 15. september 2018. Det kan få betydning for din udveksling af e-fakturaer, hvis dit system ikke er opdateret til at overholde schematron-reglerne.

Schematronen kontrollerer, at regelsættet for en lang række krav til dine OIOUBL-filer er overholdt og opdateringen er derfor nødvendig for at overholde de lovmæssige regler for OIOUBL i Danmark. Det betyder også, at manglende implementering kan resultere i, at dine OIOUBL-filer vil blive afvist i forsendelsen via NemHandel-netværket, hvis de ikke lever op til kravene.

September-schematron byder primært på mindre opdateringer

Schematronen, som træder i kraft d. 15. september, indeholder en række mindre opdateringer til det eksisterende OIOUBL-format. Det drejer sig om bl.a. om en ændring i måden at angive moms i anden valuta end den valuta, der er benyttet i fakturaen, samt en tilføjelse af to nye klasser.

Man åbner desuden op for muligheden for at registrere sig med en ”ReminderOnly”-profil, således at man kan sende rykker i en selvstændig profil, hvilket giver mulighed for at referere fra en rykker fra en PEPPOL faktura.

Nogle schematron-ændringer er led i de danske forberedelser til EU’s e-handelsdirektiv 2014/55/EU om at indføre en fælleseuropæisk standard for e-fakturering, der kan anvendes i EU på tværs af landegrænser. Direktivet træder i kraft i april 2019. Kravene til OIOUBL-formatet opdateres løbende for i højere grad at kunne sammenligne og konvertere OIOUBL og den fælleseuropæiske standard.

Se alle ændringerne her:  https://www.digitaliser.dk/resource/4101987

Flere ændringer i marts 2019

Ekstraordinært er der planlagt en schematron-opdatering til marts 2019. Den forventes at omfatte mere grundlæggende ændringer, der kan få konsekvenser for håndteringen af dokumenterne hos afsendere og modtagere af OIOUBL-dokumenter. De konkrete ændringer er endnu ikke lagt fast, men sendes i høring i løbet af oktober 2018.

mySupply kan hjælpe dig med at overholde schematron-reglerne

mySupply har mange års erfaring med at rådgive om e-fakturering via NemHandel og PEPPOL og levere integrationsløsninger hertil. mySupply’s konsulenter deltager desuden i udviklingen af fakturastandarder på dansk såvel som europæisk plan.

Har du spørgsmål til ændringerne, er du velkommen til at henvende dig til vores konsulenter.

Kontakt os på 📞9696 1070 eller 📧 info@mysupply.dk

Referencer