mySupply støtter Læger Uden Grænser

28. februar 2018, kl. 07:13

I 2018 er mySupply Feltpartner Pro for Læger Uden Grænser.

Læger Uden Grænser udfører et stort arbejde i form af medicinsk nødhjælp til ofre for konflikter og katastrofer i hele verden. Vi har valgt at støtte deres nødhjælpsarbejde, da vi har stor respekt for deres indsats med at redde liv i verdens brændpunkter og gerne vil være med til at sikre at læger og sygeplejersker hurtigt kan rykke ud, når der er behov for nødhjælp. Hvert år sender Læger Uden Grænser læger, sygeplejersker, jordemødre, administratorer og logistikere ud til humanitært arbejde i projekter i mere end 70 lande.

Se mere om Læger Uden Grænser.

Referencer