Vi søger en IT-ansvarlig

18. april 2017, kl. 09:57

Vi søger en forretningsorienteret IT-konsulent, der skal være ansvarlig for vores IT-installation samt yde teknisk konsulentbistand og support til vores kunder.

Vi er en af landets førende konsulentvirksomheder indenfor systemudvikling af løsninger til elektronisk handel og NemHandel samt integrationer. Vi udvikler, implementerer og supporterer store kundeinstallationer, hvorfor kravene til vores interne IT-miljø matcher dette niveau, såvel omfangsmæssigt som kvalitetsmæssigt.

Vores interne driftsmiljø samt udviklings- og testmiljø består af mere end 30 servere, hvoraf hovedparten er virtuelle samt et tilsvarende antal arbejdsstationer og bærbare pc’ere. Vores produktive IT-miljø er hostet hos hostingbureau. Vores IT-platform er hovedsagelig baseret på Microsoft produkter.

Det primære ansvarsområde består af følgende hovedopgaver:

 • Sikre den daglige drift og overvågning af den samlede it-platform, telefonsystem og anden teknisk installation, herunder planlægning og udførelse af systemadministration og systemopgradering m.v..
 • Systemansvarlig for Microsoft Dynamic CRM
 • Ansvarlig for at det produktive miljø driftes tilfredsstillende hos hostingbureau, og at der varetages de fornødne drifts- og sikkerhedsrutiner i overensstemmelse med indgåede aftaler.
 • Ansvarlig for indkøb og installation af programmer, herunder varetagelse af licensstyring.
 • Installation, support og teknisk bistand til implementeringsprojekter hos kunder.
 • Deltage i udvikling og vedligehold af retningslinjer for virksomhedens IT-politikker, herunder sikkerhedspolitik. IT-konsulenten deltager aktivt i udarbejdelse af og implementering af en sikkerhedspolitik, der lever op til ISO27001 samt den kommende persondataforordning.

Vigtige faglige kompetencer

 • Du har arbejdet med systemdrift og administration i en længere periode og er fortrolig med Microsoft produktsuite samt netværksadministration.
 • Du er vant til at holde styr på mange tekniske opgaver på samme tid, og du kan tilrettelægge arbejdet på tilfredsstillende vis.
 • Du har erfaring med at lave tilretninger mellem MS-produkter og egne applikationer, og har kendskab til systemtilpasning, VB-scripting, Powershell m.v..
 • Du er passende udadvendt, kan arbejde selvstændig og kan formulere dig mundtlig og skriftligt på såvel dansk som engelsk.
 • Du har en mellemlang eller lang videregående it-uddannelse og har god erfaring med udarbejdelse af skriftlig dokumentation, vejledninger og anden skriftlig materiale.
 • Du har en udpræget kvalitetssans i udførelsen af dine arbejdsopgaver og dokumentation

Vi kan tilbyde dig

Et godt og inspirerende arbejdsmiljø og fleksibel arbejdstilrettelæggelse, der modsvarer kravet om fleksibilitet i opgaveudførelsen. Blive medlem af et team, der er i besiddelse af den største kompetence på vores forretningsområde i Danmark. En løn der svarer til dine kvalifikationer og præstationer.

Ansøgning og yderligere oplysninger
Såfremt du er interesseret i jobbet, kan du sende din ansøgning til nedenstående adresse, eller e-mail til job@mysupply.dk mærket ”IT-konsulent”. Såfremt du ønsker yderligere information, kan du kontakte udviklingschef Frank Hejselbæk, tlf. 9696 2141 eller direktør Flemming Beltoft tlf. 4040 0230.

Referencer